Stolwijk

Het wapen van Stolwijk, zoals dat tot 1 januari 1985  in gebruik was.
Herkent u de kazen?

Evenals Vlist en Haastrecht, hield Stolwijk op 1 januari 1985 op te bestaan als zelfstandige gemeente.

De eerste vermelding van Stolwijk dateert uit 1320. Tegenwoordig is Stolwijk vooral  beroemd vanwege de daar (en in wijde omgeving) gemaakte kaas.

NH KerkIn de kern van het dorp is de NH-Kerk het meest markante gebouw.
De toren, 45 meter hoog, laat-gotisch en flink uit het lood, dateert  van 1501. De toren was toen 9 meter hoger dan nu; in 1717 waaide er een deel  vanaf. De kerk brandde af in 1867; waarschijnlijk was brandstichting de oorzaak. De hitte van die brand deed zelfs de klokken smelten. Deze kerk was ongeveer twee keer zo groot als het twee jaar later weer opgebouwde kerkgebouw.

In 1946 werd de toren gerestaureerd en vervolgens werd in 1948 het  kerkgebouw geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd. De reden hiervoor was dat het  kerkgebouw slecht was geconstrueerd. Ook de fundering bleek van slechte  kwaliteit. Bij de wederopbouw werden onder meer stenen gebruikt, die afkomstig  waren van in de Tweede Wereldoorlog verwoeste huizen uit het Haagse  Bezuidenhout.
De totale kosten van de nieuwbouw -inclusief de inventaris- beliepen zo'n f.180.000,-.

Onder de huidige toren zijn overigens nog de  fundamenten te vinden van een eerder gebouwde toren: in de periode 1375 - 1400  ontstond het eerste Stolwijkse kerkgebouw, dat in 1489 verwoest werd door  krijgsvolk uit Woerden.
Voor de restauratie van 1946, stond de toren zo'n 135  cm uit het lood. De scheefte werd toen teruggebracht tot de nog altijd respectabele -en duidelijk zichtbare- 85 cm

De toren is eigendom van de gemeente Vlist. De eigendom van de toren ging in de tijd van Napoleon over naar  de overheid; zoals vele kerktorens, werd ook de Stolwijkse toren toen gevorderd  om dienst te doen als uitkijkpost voor het leger. Het kerkgebouw ging ten tijde van de reformatie over van katholieke in protestante handen.

Ophaalbruggen te StolwijkTussen Gouda en  Stolwijk bevindt zich een aantal
gietijzeren bruggen uit de  negentiende eeuw: de tweelingbrug in  Stolwijk en de brug aan het begin van de Tiendweg. Die bij de Beijerscheweg is enkele jaren geleden na een ongeval gesloopt. Volgens de  laatste berichten  hebben het Hoogheemraadschap, de Provincie en de Gemeente overeenstemming bereikt over de restauratie van die brug en de  onderlinge verdeling van de kosten. Wanneer met het herstel wordt begonnen is nog niet bekend.

Tussen Stolwijk en Haastrecht, bij de Bilwijkerweg en de Schenkelkade, ligt de
eendenkooi  van Van der Marck, ook wel de Stolkse of Vlistse kooi genoemd.

Mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van Stolwijk verwijs ik graag naar de web-site van
Abe Maaijen.

Zwembad Ons Polderbad heeft ook een eigen afslag langs de electronische  snelweg.

Tussen het dorp Stolwijk en Gouda ligt het buurtschap Het Beijersche. In de veertiende eeuw heette het hier Beyers rode en in de zeventiende eeuw Beyershem.
In juli 1997 werd een fraaie
luchtfoto van de Beijersche Bocht gemaakt.

Klik hier voor een overzicht van bedrijven en  instellingen uit Stolwijk, die een eigen website hebben.

De
regionale radio- en televisiezender RTV-West verzorgt op internet een pagina met nieuws uit de gemeente Vlist.