Luchtfoto's van het riviertje de Vlist

Deze foto werd gemaakt in opdracht van KLM Aero Carto op 9 mei 1996.
De opname is genomen in westelijke richting.

In het midden vooraan ziet u de Ronde Schans of Koeneschans. Dit was vroeger een verdedigingswerk, strategisch gelegen op de plek waar de Franse Kade, de Grote Kerkvliet en de Vlist samenkomen.
In de zestiende en zeventiende eeuw maakte de Koeneschans deel uit van de
Oude Hollandse Waterlinie.

De kern van het dorp Vlist is te zien links in het midden van de foto.

Onderstaande foto's werden ter beschikking gesteld door mijn dorpsgenoot Teus Boer. Waarvoor dank!
De opnames werden gemaakt in de zomer van 1998.

 

 

De West Vlisterdijk bij het Doove Gat.
Op de foto ziet u de boerderij van Verburg

De Ronde Schans.  Links de West Vlisterdijk
en rechts de Oost Vlisterdijk

 

 

Foto, genomen in zuidelijke richting
Links boven de kern Vlist.

De Bonrepas met in het midden de Bonrepasmolen

 

 

Links vooraan de kern Vlist.
Opname in noordelijke richting