De Krimpenerwaard:
diverse thema's

Op deze bladzijde vindt u informatie over onder meer accomodaties, jaarlijks terugkerende evenementen, gemeentepolitiek, de geschiedenis, het milieu, recreatiemogelijkheden, molens, lokale radio en nog veel meer.

De volgende steden en dorpen maken deel uit van de Krimpenerwaard:

Haastrecht, Stolwijk, Vlist, Schoonhoven, Bergambacht, Ammerstol, Berkenwoude , Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen  aan den IJssel, Lekkerkerk, Krimpen aan den Lek en Gouderak.
Krimpen5Het
Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard staat bij veel ingelanden vooral bekend om de lastige heffingen die jaarlijks moeten worden betaald.
Dit hoogheemraadschap bestaat al sinds 1430 en is daarmee het oudste van Nederland.
Het poldermodel heeft dus eigenlijk haar bakermat in de Krimpenerwaard!
Het Hoogheemraadschap is de instantie die de hoogte van het water in sloten en andere watergangen regelt. Door middel van een netwerk van
meetapparaten wordt de stand van het oppervlaktewater permanent geobserveerd. 's Nachts worden gegevens van de meetapparaten automatisch verzameld, waarna ze overdag worden ge-evalueerd. Desgewenst kunnen dan correcties worden aangebracht.

De landinrichtingscommissie van de Krimpenerwaard is druk bezig  om het landinrichtingsplan Krimpenerwaard te ontwerpen. Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben dit plan in 1999 vastgesteld
(klik hier voor meer info hierover).
 


Recreatie in de Krimpenerwaard  

Op
deze bladzijde vindt u informatie over wandelen, fietsen, kanovaren, hotels en campings.

Openbaar vervoer in de  Krimpenerwaard   

Hier vindt u een overzicht van onder meer bus- en bootverbindingen in de Krimpenerwaard

Gemeentepolitiek in de  Krimpenerwaard  

Een overzicht van burgemeesters, wethouders en de gemeenteraden vindt u
hier.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 vindt u op een
aparte pagina .

Het milieu in de  Krimpenerwaard

Op
deze pagina vindt u meer informatie over specifieke milieu-aspecten van de Krimpenerwaard.

De rivieren rond de Krimpenerwaard    

Op
deze bladzijde kunt u meer lezen over de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist.

Accommodaties in de Krimpenerwaard

Hier vindt u een overzicht van hotels en campings, die via internet bereikt kunnen worden.

Lokale Radio

"Vanuit het snelkloppend hart van de Krimpenerwaard" vinden dagelijks uitzendingen plaats van
Radio Vlistam . Deze lokale  omroep verzorgt onder meer de plaatselijke nieuwsvoorziening. Doorgaans luister  ik hier met plezier naar. Men zorgt voor een ontspannen en prettige sfeer in de ether. Mirjam en ik zijn de eerste donateurs van Vlistam, die zich per email hebben aangemeld.
De uitzendingen kunnen worden ontvangen op 105.5 Mhz via de ether en op 105.9 via de kabel (
Rekam).
Bas Berntsen vertelde mij dat hij  druk bezig is met bouwen van een site voor Vlistam.
We wachten gespannen af...

In de gemeente Bergambacht worden de lokale uitzendingen verzorgd door Radio Centraal. In de ether wordt uitgezonden op FM 106.6 en op de kabel FM 102.8.

In  Schoonhoven is actief de lokale omroep Zilverstad FM. Uitzendingen in de ether op FM 105.9 en op de kabel op FM 89.9.

Inwoners  van de gemeente Nederlek kunnen luisteren naar de lokale geluiden van Radio Vrolek. In de  ether zijn de uitzendingen te ontvangen op FM 107.7, terwijl via de kabel  geluisterd kan worden op FM 102.4.

In Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel kunnen de lokale uitzendingen van LOK radio worden gehoord. Uitzendfrequenties: ether FM 106.0 en kabel FM 87.5.

Aantal  inwoners van de Krimpenerwaard

Gemeente

Kernen

Inwoners
1950

Inwoners
1960

Inwoners
1970

Inwoners
1980

Inwoners
1990

Inwoners
1998
(Totaal)

Schoonhoven

Schoonhoven

5871

6248

7565

10761

10628

11807

Vlist

Haastrecht
Stolwijk
Vlist

2681
2977
478

2722
3220
542

3915
4176
579

4343
4342
622

4414
4421
625

9843

Bergambacht

Bergambacht
Ammerstol
Berkenwoude

3760
1113
919

4200
1091
933

5064
1251
1206

5390
1575
1442

5640
1594
1444

9170

Nederlek

Lekkerkerk
Krimpen a/d Lek

5121
3441

5460
3721

6177
5186

6742
6076

7694
6180

14833

Ouderkerk

Ouderkerk a/d IJssel
Gouderak

4090
2026

4241
2099

4244
2146

5512
2724

5479
2659

8234

Krimpen

Krimpen a/d IJssel

7014

9894

17801

27875

28238

28216

 TOTAAL

 

39491

44371

59310

77404

79016

82103

Van alle gemeenten uit de Krimpenerwaard zijn demografische  gegevens op internet beschikbaar: Bergambacht, Krimpen a/d IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Evenementen in de  Krimpenerwaard

Klik hier voor een -nog incompleet- overzicht van een aantal jaarlijks  terugkerende evenementen in de Krimpenerwaard.

Flora

In de Krimpenerwaard kunt u een zeer grote verscheidenheid aan  bloemen en planten vinden. In dit kader voert het te ver om alle soorten en  subsoorten te omschrijven. Ik volsta daarom met het noemen van een aantal veel  voorkomende soorten.
De dotterbloem  (Caltha palustris), zoals die met name langs de Vlist veel  voorkomt.

Zo zijn daar de dotter, het speenkruid, de pinksterbloem,  het fluitekruid en vele, vele anderen.
In het landschap is de knotwilg de  sfeerbepalende boom. Ook de 'gevlerkte linde' treft men veel aan bij  boerderijen. Deze lindebomen zijn van jongs af aan zo geleid en gesnoeid, dat  alleen die zijtakken zijn overgebleven, waardoor de boom, vanaf ťťn zijde gezien, wel geheel plat lijkt.

Typerend voor de streek zijn ook de zogenoemde geriefbosjes. Dit zijn als het ware miniatuurbosjes, waar men alle kenmerken van een echt bos tegenkomt. Alleen de omvang is een stuk minder.
In vroeger tijden werden  dieren, die aan een vervelende ziekte overleden, aan de rand van het weiland  begraven. Om te markeren waar de kadavers lagen, plantte men daar bomen en  struiken. Zo ontstonden de geriefbosjes, die de landbouwers voorzagen van het nodige brandhout. Nu bevinden zich in deze geriefbosjes allerlei bijna  uitgestorven plantensoorten, die goed gedijen op de veengrond.

Fauna

In de Krimpenerwaard zijn tal van weide- en watervogels te  vinden. Behalve grote vogels als de ooievaar, de zwaan, de gans en verschillende  reigersoorten, is het verschijnen van de grutto, de tureluur en de kievit zeer  algemeen.

Parende blauwe  reigers

Ook de aalscholver is een steeds vaker waar te  nemen gast.

In de weilanden lopen tal van hazen en fazanten. De fuut, het  waterhoentje en de meerkoet zijn in de sloten en watertjes ook talrijk aanwezig.

's Zomers kunnen kikkers met hun gebrul en gekwaak menige nachtrust verstoren.

Momenteel worden er initiatieven ondernomen om te trachten de kemphaan weer een normale verschijning te maken in de Krimpenerwaard  en de Vijfheerenlanden.
De Stichting Het Zuid Hollands Landschap wil, in  samenwerking haar collega's van De Vijfheerenlanden, het landschap op zo'n  manier verbeteren, dat aan de voorwaarden voor de terugkeer van deze vogel wordt voldaan.

In de vroege lente plegen de padden (niet te verwarren met de  paddo's) van de ene sloot naar de andere te trekken. De Goudseweg tussen Gouda  en Stolwijk is dan steevast voorzien van waarschuwingen aan automobilisten, die gevraagd worden met deze paddentrek rekening te houden.

In de Krimpenerwaard is actief de
Natuur- en  Vogelwerkgroep "de Krimpenerwaard".
Deze vereniging houdt zich sinds 1979 onder meer bezig met het natuur- en weidevogelbeheer in de streek. Op de homepage van deze vereniging kunt u onder meer een overzicht bekijken van recente waarnemingen in de Krimpenerwaard.
Het
secretariaat is gevestigd te Berkenwoude.

Seizoenen
Molen 'De Bachtenaar', gebouwd in 1714
In de lente  staan de fruitbomen in bloei en kunnen delen van de Krimpenerwaard qua bloesem  wedijveren met de Betuwe. Karakteristiek in de maand mei is het Fluitekruid, dat langs vele bermen prominent aanwezig is.

In de zomer is de Krimpenerwaard  een uiterst geschikte plaats om te fietsen, kanoŽn of te wandelen.
Hier kan  dan de geur van vers hooi nog volop worden opgesnoven.

De bruine tinten  van de natuur overheersen in de herfst.
De najaarsstormen kunnen flink huishouden in de Krimpenerwaard, waar de wind, niet gehinderd door veel bebouwing, nauwelijks aan kracht hoeft in te boeten.

In een aantal  winters kan vanuit diverse plaatsen worden gestart in schaatstochten.
Zo is  daar de Lansingtocht,  die wordt verreden vanuit Stolwijk en de Twee-ProvinciŽntocht,  rond Vlist en Polsbroek.De Vlist, bij de Twee Waardenbrug
Zeldzamer dan de Friese Elfstedentocht is de Negen-Dorpentocht (officieel 75 km, maar de laatste edities langer), die wordt verreden langs Vlist, Schoonhoven, Polsbroek, Haastrecht, Stolwijk, Het Beijersche, Gouderak,  Berkenwoude, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den Lek/Lekkerkerk,  Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven.
Overal langs het parcours zijn dan de  koek-en-zopie- tenten te vinden en natuurlijk kan ook worden gerust in de diverse  ijsclubgebouwen. IJsclub De Vlist, inmiddels meer dan 100 jaar oud en gevestigd in het ijsclubgebouwtje aan de Oost Vlisterdijk, is een aanrader voor schaatsers (en niet-schaatsers, zoals ikzelf) om zich even te warmen en te laven.
Kijkt u vooral even op de
pagina's betreffende de verschillende toertochten op natuurijs in de Krimpenerwaard (waaronder de Negen Dorpentocht).
Daar vindt u bovendien een aantal andere interessante schaatslinks.

Nuttige adressen en  telefoonnummers

Klik
hier voor een overzicht van adressen en telefoonnummers van een aantal nuttige instellingen die zich (onder meer) met de Krimpenerwaard bezig houden.