Satelietfoto van Gouda en omgeving

Deze foto werd gemaakt met de Landsat TM, ESA / Earthsat.
Deze sateliet draait in 100 minuten op een hoogte van 715 km. om de aarde.
Beschikbaar gesteld door het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
De foto werd gemaakt aan het eind van de jaren tachtig en is dus niet geheel actueel.

Op de site van Microsoft/Terraserver, is een andere (zwart-wit) satelietfoto van Gouda te vinden.
Helaas is deze nog (veel) trager te laden dan bovenstaande foto.