De Krimpenerwaard: de rivieren

De Krimpenerwaard wordt omringd door drie rivieren
de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist.

De Lek

De Lek bij Streefkerk Deze rivier vormt eigenlijk een deel van de Rijn. Tussen Wijk bij Duurstede en Krimpen aan de Lek heet de rivier Lek; verder stroomafwaarts heet de rivier De Nieuwe Maas. De Rijn stroomde vroeger via de tegenwoordige Kromme Rijn en Oude Rijn naar Katwijk. Rond 1100 werd de Kromme Rijn afgedamd, waarna de Lek de hoofdstroom werd. Vandaar ook het feit dat de Rijn bij Wijk bij Duurstede van naam verandert.

Bij een normale waterhoogte, kunnen schepen tot 2000 ton de Lek bevaren. Zakt het waterpeil onder normaal, dan neemt de bevaarbaarheid snel af.

Sinds medio 1998 is De Meteoor een regelmatige verschijning op de Lek. Deze draagvleugelboot onderhoudt een verbinding tussen Wijk bij Duurstede en Dordrecht.
Op de onderliggende pagina vindt u de
dienstregeling en de geldende tarieven

Tussen Schoonhoven en Krimpen aan de Lek vormt de Lek de grens tussen de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard. De verbinding tussen beide Waarden wordt onderhouden door verschillende pontdiensten. Zo is er bij Schoonhoven het veer Schoonhoven - Gelkenes. Ter hoogte van Bergambacht vaart het veer Bergstoep - Groot Ammers. In Lekkerkerk kunt u (per fiets of te voet) de oversteek maken naar Nieuw Lekkerland en vanuit Krimpen aan de Lek gaat een pont naar Kinderdijk. Voorts is er een (brom-)fiets- en voetgangerspont, de 'Vice Versa', die een route vaart tussen Kinderdijk, Bolnes/Slikkerveer en Krimpen aan de Lek.

De waterkwaliteit in de Lek verbetert langzaam. Er wordt meer vis gevangen dan in de zeventiger- en tachtiger jaren, maar de Rijn (en daarmee de Lek) heeft nog altijd een reputatie als 'riool van Europa'.

De Veerpoort. Wegens de hoge waterstand zijn de deuren gesloten.

De laatste jaren is er hard gewerkt om de dijken langs de Lek op Deltahoogte te brengen. Het gedeelte ten westen van Bergambacht is inmiddels gereed.

De Hollandse IJssel

De Hollandse IJssel stroomt tussen IJsselstein en Krimpen aan den IJssel, waar hij uitmondt in de Nieuwe Maas. Tussen Gouda en Krimpen aan den IJssel kan de rivier (bij normale waterhoogte) worden bevaren door schepen tot 2000 ton. Bij Gouda is een sluizencomplex in de rivier gebouwd. De Hollandse IJssel staat (tot die Goudse sluizen) in open verbinding met dezee. Het verschil tussen eb en vloed is hier dagelijks merkbaar (circa anderhalve meter).

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de Hollandse IJssel mooier en schoner te maken. Met name het gedeelte tussen Gouda en Krimpen aan den IJssel wordt aangepakt.
Opgericht is het Projectteam Hollandsche IJssel. Dit is een initiatief van de volgende instanties:

de Provincie Zuid Holland, de departementen van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de gemeenten Gouda, Ouderkerk, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel, de hoogheemraadschappen van Schieland, Rijnland en de Krimpenerwaard en het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden. De vaargeul van de rivier is op diepte uitgebaggerd en de vervuilde, drooggevallen rivierbodem langs de dijk (de z.g. zellingen) worden grotendeels gereinigd.

Over de Hollandse IJssel varen twee pontjes: tussen Gouderak en Moordrecht bestaat een pont-verbinding (hier kunnen wel twee auto's tegelijkertijd op de pont) en tussen Ouderkerk aan den IJssel en Hitland vaart een voetgangers- en fietserspontje.

De Vlist
Het veenriviertje de Vlist stroomt van Schoonhoven naar Haastrecht.

De Vlist werd vroeger gebruikt als boezem (wateropslag) voor de omliggende polders. Hierover kunt u meer lezen op de pagina over de Molengang Vlist.

In het verleden (mijn schoonvader, inmiddels 91 jaar oud, herinnert het zich nog levendig) werd de Vlist bevaren door beurtschippers, die per trekschuit vanuit Schoonhoven via de Bonrepas en de Grote Kerkvliet naar Polsbroek en vandaar via Benschop naar Utrecht gingen.

Dit riviertje is verboden voor gemotoriseerde vaartuigen. De enige bootjes die u er nu zult zien zijn kano's en roeiboten.
Kano's kunnen worden gehuurd bij het Kanocentrum te Haastrecht (Hoogstraat 1, tel. 0182 - 502245).

Foto's van deze rivier zijn te zien in het fotoboek Vlist.