Musea in de Krimpenerwaard

Haastrecht

Museum Bisdom van Vliet

Haastrecht

Gemaal De Hooge Boezem

Krimpen aan de IJssel

Museum Crimpenerhof

Schoonhoven

Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum

Schoonhoven

Museum van Knipkunst

Algemeen

Holland Museums

Haastrecht / Museum Bisdom van Vliet

Het gebouw, waarin nu het museum Bisdom van Vliet is gevestigd, werd in 1876 als woning gebouwd in opdracht van Marcellus Bisdom. Die was toen 50 jaar (!) burgemeester van Haastrecht. (Aan zo'n bestuurlijke carrière kan Charles Schwietert nog een puntje zuigen!).

Het museum geeft een indruk over het dagelijks leven van een patriciërsfamilie uit de vorige eeuw. Het geslacht Bisdom van Vliet heeft gedurende enkele eeuwen het leven in Haastrecht beheerst; de familie was niet alleen puissant rijk -men bezat onder meer 99 boerderijen met bijbehorende landerijen (geen 100 of meer, want daamee viel men in een andere -duurdere- belastingklasse) maar ook het burgemeesterschap van Haastrecht leek wel erfelijk aan de familie toebedeeld.

Het museum Bisdom van Vliet met rechts het voormalige koetshuis

Van de laatste telg van het geslacht, Mevrouw Paulina Lefèvre de Montigny - Bisdom van Vliet, is bekend dat zij haar macht en invloed gebruikte om Haastrecht's aansluiting op het electriciteitsnet tegen te houden. Ook de molenaars van die tijd bekeken haar met gemengde gevoelens: Mevrouw wenste dat als zij in haar koets een molen passeerde, de wieken werden stil gezet. Als zij door Vlist reed, waar toendertijd nog vele molens in bedrijf waren, gaf dat bij de molenaars nogal wat beroering...

Anderzijds staat vast dat deze Paulina ook veel geld uitgaf om de armen te helpen. En zij was degene die het geld verschafte voor de bouw van het gemeenschapshuis 'Concordia'.

Voordat Paulina Bisdom van Vliet in 1923 overleed, had zij per testament bepaald dat haar woning als museum zou voortbestaan. Vandaag nog steeds is hier te zien hoe een regenten-familie in de vorige eeuw leefde; het interieur is ongewijzigd gebleven.

Het museum is geopend van 15 april tot 15 oktober. Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Maandag en vrijdag gesloten. Telefoon 0182 50 13 54.

Interieur van het museum Bisdom van Vliet

Tegenover het museum Bisdom van Vliet ligt een park, in de wandeling vaak 'het Haastrechtse bos' genoemd. Dit park hoorde vroeger bij het landgoed van de familie Bisdom van Vliet. Opvallend zijn de twee reusachtige beuken, geplant in 1696 en 1698, ter gelegenheid van de geboorte van twee nieuwe telgen uit het geslacht Bisdom van Vliet. Omdat deze bomen beide ernstig ziek waren, zijn ze in september 1999 gerooid.

Haastrecht / Gemaal De Hooge Boezem

De Hooge Boezem is een van de 400 stoomgemalen die in Nederland in gebruik werden genomen in de periode 1860 - 1890. Het gemaal Reinier Blok in Krimpen aan den IJssel is een ander van die 400 bouwwerken. De gemalen moesten de windmolens vervangen. Deze molens konden in principe hun taak wel aan, maar waren -hoe logisch- afhankelijk van de wind; was er wel hoog water maar geen wind, dan had men (grote) problemen. Zie voor meer informatie over het waterreservoir De Hooge Boezem, de pagina over de Molengang Vlist.

De Hooge Boezem werd in 1872 ge-installeerd als hulpgemaal, ter ondersteuning van een zevental windmolens. Het gemaal pompte het polderwater in de Hollandse IJssel; eerst vanuit de hoge boezem, later rechtstreekst vanuit de Vlist. De eerste steen van het gebouw werd gelegd op 11 mei 1872 door de toenmalige voorzitter van het bestuur van het Waterschap, de heer S.I. van Nooten.

In het jaar 1913 vond een modenisering plaats, waarbij het gemaal werd voorzien van een nieuwe stoommachine en centrifugaalpompen. De windmolens werden buiten gebruik gesteld; de meeste werden afgebroken. Alleen molen De Bachtenaar en de Bonrepas-molen zijn bewaard gebleven. Van de z.g. Zesde Molen bleef alleen de stenen romp bewaard, in de volksmond de 'Peperbus' genoemd.

Tussen 1948 en 1952 maakten de stoommachines plaats voor electromotoren.

Het gemaal werd in 1992 stilgelegd. Het is te danken aan de grote inzet van een aantal vrijwilligers dat dit monument van waterstaat-geschiedenis bewaard is gebleven. Het is thans open voor bezoekers en heeft daarmee een nieuwe functie; die van museum. Het gemaal-complex heeft inmiddels de status van 'provinciaal monument'

Geopend van 1 april tot 1 november op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Buiten deze periode en tijden is op afspraak groepsbezoek mogelijk. Adres: Hoogstraat 31, tel. 0182 - 503131.

Bron: Brochure 'Het Zuid-Hollands Erfgoed - Gemalen' , uitgegeven door de Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland te Den Haag

Krimpen aan de IJssel / Museum Crimpenerhof

Museum Crimpenerhof is gevestigd in een gerestaureerde, zeventiendeeeuwse Saksische Hallenhuisboerderij. Hierbij horen nog eens zes bijgebouwen.

De museumcollectie geeft een beeld van het dagelijks leven op het Krimpenerwaardse platteland, voornamelijk betreffende de negentiende en twintigste eeuw.

In het museum vindt u onder meer authentiek ingerichte woonvertrekken, een kruidenierswinkeltje met ouderwets snoepgoed en een oud schoolklasje.

Adres: IJsseldijk 312, 2922 BM Krimpen aan de IJssel
Openingstijden: 1 maart t/m 30 december, dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Schoonhoven/Nederlands Goud- Zilver en Klokkenmuseum

In de voormalige garniezoensstad Schoonhoven biedt het gebouw dat indertijd dienst deed als kazerne nu onderdak aan het Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum, waar een unieke verzameling van meer dan duizend antieke en curieuze voorwerpen ligt uitgestald.
Te zien is onder andere deze zonnewijzer, die in 1864 werd vervaardigd. Het apparaat werd gebruikt om de torenklokken mee gelijk te zetten.
Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Adres: Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven. Telefoonnummer van het museum: 0182 385612.

Na
een grootscheepse renovatie is het museum op 30 december 1999 weer heropend, nu onder meer een collectie van 2000 wekkers rijker.

.

Schoonhoven / Het museum van Knipkunst

Het museum van Knipkunst is te vinden op het adres Stadhuisstraat 7, Schoonhoven.

Getoond wordt de geschiedenis van de Nederlandse papierkunst van 1650 tot heden.
Tot de vaste collectie behoren knipsels, silhouetten prenten en boeken

De openingstijden zijn dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Telefoon 0182 387000.