De Sint Laurentiustoren

Toren

De toren van de Nederlands Hervormde- of Sint Laurentiuskerk werd gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. In 1512 werd Bergambacht door de 'Gelderschen' geplunderd en in brand gestoken, waarbij zowel de kerk als de toren verloren gingen. De herbouw vond plaats in 1513.

Bergambacht, toren van de LaurentiuskerkOp 1 augustus 1674 werd Bergambacht getroffen door een orkaan, waarbij zowel de kerk als de toren zwaar werden beschadigd. Het dak van de kerk werd geheel verwoest.
Een brand verwoestte in het jaar 1891 zowel de kerk als de toren. In 1893 kreeg de herstelde toren ijzeren balklagen en werd de spits voorzien van een ijzeren geraamte. Van de oorspronkelijke gotische stijl was na de herbouw niets meer over.
In 1921 woedde weer een flinke brand in Bergambacht. Twintig woningen in de directe omgeving brandden af, maar dit keer bleef de kerk gespaard.
In de jaren 1961 tot 1963 werd de toren gerestaureerd onder leiding van de Leiderdorpse architect Pieter van der Sterre. Het uiterlijk van de toren werd daarbij zoveel mogelijk teruggebracht naar de toestand van voor 1893. De eigendom van de toren ging in 1965 over naar de gemeente Bergambacht.
In de toren is aanwezig een klokkenspel, dat bestaat uit 37 klokken. Zij werden in 1964 gegoten door Eijsbouts. Het 3-octaafs carillon werd in 1965 in gebruik genomen.
In 1999 werd het carillon uitgebreid met een vierde octaaf en bestaat thans uit 51 klokken.

Eens in de veertien dagen wordt dit carillon bespeeld door stadsbeiaardier Boudewijn Zwart. Wist u dat u bij hem verzoeknummers kunt aanvragen? Stuurt u daartoe een e-mail naar
Boudewijn Zwart.

Luidklokken

Bergambacht, LaurentiuskerkIn 1630 kreeg de toen aanwezige luidklok gezelschap van een andere. Deze werd gegoten door Wouter Both en Eppe van der Arck uit Utrecht. In 1891 gingen beide klokken bij de brand verloren. De firma Petit & Fritsen leverde nog datzelfde jaar een nieuwe klok. Deze werd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitsers, waarna er nooit meer iets van gehoord is…
In 1948 leverde Van Bergen uit Heiligerlee een nieuwe luidklok, die nog altijd dienst doet.

Kerk

In 1972 werd begonnen met de restauratie van de kerk. In 1974 waren de herstelwerkzaamheden gereed, waarna de kerk weer in zijn oude glorie de dorpskern siert.