Gemaal De Hooge Boezem

De Hooge Boezem is een van de 400 stoomgemalen die in Nederland in gebruik werden genomen in de periode 1860 - 1890.
Het gemaal Reinier Blok in
Krimpen aan den IJssel is een ander van die 400 bouwwerken.
De gemalen moesten de windmolens vervangen. Deze molens konden in principe hun taak wel aan, maar waren -hoe logisch- afhankelijk van de wind; was er wel hoog water maar geen wind, dan had men (grote) problemen.
Zie voor meer informatie over het waterreservoir De Hooge Boezem, de pagina over de
Molengang Vlist .

De Hooge Boezem werd in 1872 ge-installeerd als hulpgemaal, ter ondersteuning van een zevental windmolens. Het gemaal pompte het polderwater in de Hollandse IJssel; eerst vanuit de hoge boezem, later rechtstreekst vanuit de Vlist.
De eerste steen van het gebouw werd gelegd op 11 mei 1872 door de toenmalige voorzitter van het bestuur van het Waterschap, de heer S.I. van Nooten.

In het jaar 1913 vond een modenisering plaats, waarbij het gemaal werd voorzien van een nieuwe stoommachine en centrifugaalpompen. De windmolens werden buiten gebruik gesteld; de meeste werden afgebroken. Alleen molen
De Bachtenaar en de Bonrepas-molen zijn bewaard gebleven. Van de z.g. Zesde Molen bleef alleen de stenen romp bewaard, in de volksmond de 'Peperbus' genoemd.

Tussen 1948 en 1952 maakten de stoommachines plaats voor electromotoren.

Het gemaal werd in 1992 stilgelegd. Het is te danken aan de grote inzet van een aantal vrijwilligers dat dit monument van waterstaat-geschiedenis bewaard is gebleven. Het is thans open voor bezoekers en heeft daarmee een nieuwe functie; die van museum.
Het gemaal-complex heeft inmiddels de status van 'provinciaal monument'

Het ligt in de bedoeling om in de
voormalige machinistenwoning tegenover het gemaal een bezoekersruimte te gaan creren

Geopend van 1 april tot 1 november op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Buiten deze periode en tijden is op afspraak groepsbezoek mogelijk.
Adres: Hoogstraat 31, tel. 0182 - 503131.

Secretaris van het Bezoekerscentrum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is Joost Elias. Hij is per
email te bereiken.

Bron: Brochure 'Het Zuid-Hollands Erfgoed - Gemalen' , uitgegeven door de Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland te Den Haag