Krimpen aan den  IJssel

De naam Crempene komt reeds voor in 1064. Het is niet helemaal  duidelijk of hiermee het huidige Krimpen aan de Lek dan wel Krimpen aan den  IJssel wordt aangeduid. De oudste oorkonde waarin Krimpen aan den IJssel als  aparte ambachtsheerlijkheid wordt genoemd dateert van 1277. Dit gebied bestond  uit twee polders: Langeland en Kortland. Deze twee polders werden bestuurlijk in 1805 samengevoegd. In 1855 werd de toenmalige gemeente Stormpolder opgeheven en  toegevoegd aan het gebied van Krimpen. In 1859 werd Krimpen aan den IJssel een  zelfstandige gemeente. In de volksmond heette het dorpje Krimpen toen Tingenijssel. De nieuwe gemeente telde nog geen 1700 inwoners.

Tot de huidige gemeente Krimpen aan de IJssel behoren de volgende dorpen, gehuchten en buurtschappen: Boveneind, Stormpolder, Krimpen a/d IJssel, Langeland, Kortland en Oud Krimpen.

Op het adres IJsseldijk 312 bevindt zich het Streekmuseum Crimpenerhof . Het museum  is gevestigd in een Saksische Hallenhuisboerderij uit ca. 1690.
Openingstijden: maart t/m december, dinsdag t/m zaterdag van 14.00 uur tot  17.00 uur.
Telefoon 0180 514866.

Aan de  IJsseldijk liggen een aantal monumentale boerderijen: ik noem enkele  huisnummers: 144, 202, 211, 214, 220 en 264.
Ter hoogte van de Breekade is aan de IJsseldijk het gemaal Reinier Blok te zien.

De
stormvloedkering  te Krimpen aan den IJssel was het eerste bouwwerk dat binnen het kader van de Deltawerken werd uitgevoerd.

In Krimpen aan  den IJssel werd in 1840 gebouwd stellingmolen
De Schelvenaer. Deze brandde in 1930 af, maar werd in 1993 herbouwd en huisvest thans een restaurant.

Op tweede pinksterdag van 04.00 tot  12.00 uur is er in Krimpen aan den IJssel een bloemen- en plantenmarkt, waarvoor doorgaans veel belangstelling is.

In Krimpen is actief het jongerenkoor JOKO, van de RK-kerk De Bron. Het koor is op internet vertegenwoordigd met een eigen
homepage.

Ook
Muziekvereniging Concordia is sinds kort on-line.

Klik hier voor een overzicht van bedrijven en instellingen uit Krimpen aan de IJssel die op internet zijn vertegenwoordigd.

De
regionale radio- en televisiezender  RTV-West verzorgt op internet een pagina met nieuws uit  Krimpen.

Tot slot de waterstanden: de actuele waterhoogte bij Krimpen aan de IJssel vindt u
hier.