Lekkerkerk

Lekkerkerk wordt voor de eerste maal in de geschiedenis genoemd  in 1280.
Lekkerkerk vormt nu, samen met Krimpen aan de Lek, de gemeente  Nederlek
Tot de huidige gemeente Nederlek behoren de volgende dorpen, gehuchten en
buurtschappen: Lekkerkerk, Loet, Opperduit, Schuwacht, Tiendweg west, Krimpen a/d Lek en de Noord.
.
Klik hier voor een luchtfoto van Lekkerkerk.

In de maand juni vinden op de Lek bij Lekkerkerk zeilwedstrijden plaats en in augustus wordt het midzomernachtfeest gevierd.

Op het adres Schuwacht 150 kunt u de klompenmakerij van de  familie M. van Zwienen bezoeken.

Op Lekkerkerks grondgebied bevindt zich  het natuurreservaat De Bakkerswaal, waar onder meer een
eendenkooi te bezichtigen is. Eigenaar is de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. De rond de kooi gelegen bosschages bevatten onder meer meidoorn, vlier en  hazelaar.
Het natuurreservaat is aangesloten op het telefoonnet: 0182 - 66 18  31.

De 'Stenen Muur' is al eeuwenlang een begrip in Lekkerkerk.
Klik hier om meer te lezen over de geschiedenis van deze waterkering. 

Vanaf de kade in Lekkerkerk (dat vroeger Leckelant heette) kunt u aan de overzijde van de rivier de Lek een blik werpen  op de molens van
Kinderdijk
.
De Lekkerkerker
Piet  Speksnijder heeft een website gemaakt, waar u  meer kunt lezen over de Krimpenerwaard in het algemeen, en Lekkerkerk in het  bijzonder. Hij is degene die het fraaie kaartje van de Krimpenerwaard heeft  gemaakt, dat u hier kunt zien.

In de jaren 1980 en 1981 haalde Lekkerkerk de landelijke pers, nadat geconstateerd werd dat de grond onder een nieuwbouwwijk  enorm vervuild bleek. De schoonmaakkosten beliepen uiteindelijk 188  miljoen.

Hoewel hij werd geboren in Rotterdam,  heeft
Paul de Leeuw een  belangrijk deel van zijn jeugd doorgebracht in Lekkerkerk.

Klik hier voor een overzicht van bedrijven en instellingen die vertegenwoordigd zijn op internet.

Uw hotel-overnachting in Lekkerkerk kunt u
online reserveren.

De
regionale radio- en televisiezender RTV-West verzorgt op internet een pagina met nieuws uit de gemeente Nederlek

Op de onderliggende pagina kunt u enkele foto's van Lekkerkerk bekijken, zoals het er uitzag aan het begin van deze eeuw

Krimpen aan de  Lek


Enkele bronnen melden  dat Krimpen aan de Lek het oudste dorp is van de Krimpenerwaard (andere spreken  dat tegen).
De eerste vermelding van dit dorp, althans van de naam Crempene,  dateert uit 1064.
Nu vormt Krimpen aan de Lek samen met Lekkerkerk de gemeente Nederlek


Het dorp heeft een tweetal jachthavens, twee kerken (NH en Gereformeerd) en (ook niet onbelangrijk) drie cafés. Vele activiteiten,  zoals optredens en een tafeltenniscompetitie, vinden plaats in variétécafé De Dijk aan de Rijsdijk 40.

Aan de noordkant van het dorp, tussen Krimpen  aan de Lek en de provinciale weg, wordt een bos geplant. Daar bevindt zich ook een surf/recreatieplas.

Tussen Krimpen  aan de Lek en het aan de overzijde van de Lek gelegen
Kinderdijk wordt de verbinding onderhouden door een pont.
Dan is er een (brom-)fiets- en  voetgangerspont, de 'Vice Versa', die een route vaart tussen Kinderdijk, Bolnes/Slikkerveer en Krimpen aan de Lek.

(Met dank aan Nico Klip (Krimpen aan de Lek Online), die zo vriendelijk was mij van de nodige gegevens te voorzien).

Klik hier voor een overzicht van een aantal bedrijven en instellingen uit Krimpen aan de Lek die op internet zijn vertegenwoordigd.

De
regionale radio- en televisiezender RTV-West verzorgt op internet een pagina met nieuws uit de gemeente Nederlek

Tot slot de waterstanden: de actuele waterhoogte van de Lek bij Krimpen aan de Lek vindt u hier.