Vlist

Links het oude, en rechts het nieuwe gemeentewapen

Tot 1985, toen een gemeentelijke herindeling plaats vond, was Vlist een zelfstandige gemeente met zo'n 625 inwoners. Per 1 januari 1985 werd een nieuwe -grotere- gemeente Vlist gevormd, waarin naast Vlist ook Haastrecht en Stolwijk opgingen.
Tot de huidige gemeente Vlist behoren de volgende dorpen, gehuchten en buurtschappen: Beneden Haastrecht, Benedenheul, Benedenkerk, het Beijersche, Bonrepas, Boven Haastrecht, Bovenkerk, Goudseweg, Haastrecht, Koolwijk, Rozendaal, Schoonouwen, Stein, Stolwijk, Stolwijkersluis en Vlist.

De naam Vlist is afkomstig van het veenriviertje, dat de grens vormt tussen de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. Dit riviertje stroomt van Schoonhoven naar Haastrecht, waar het uitmondt in de Hollandse IJssel.

In vroeger tijden gingen beurtschippers met een trekschuit door de Vlist, doorgaans op weg van Schoonhoven, via Polsbroek en Benschop naar Utrecht.

De Oost-VlisterdijkOp warme dagen wordt de Vlist nu druk bevaren met kano's, die worden verhuurd bij het Kanocentrum te Haastrecht (Hoogstraat 1, tel. 0182 - 502245). Met de bus (lijn 106 of 180) bent u vanaf  station Gouda in een kwartiertje in Haastrecht, waar u in café-restaurant De  Kleine Betuwe (Provincialeweg Oost 96) kunt beginnen met een kopje koffie (of iets beters). Mijn zwager Hans kan hier zijn favoriete bestelling doen: een uitsmijter ham zonder ei, en in plaats van ham: kaas.
Dan kan per kano  (een deel van) de Vlist worden bevaren. Desgewenst kan dat tot Schoonhoven. U moet er  daarbij op rekenen dat de reis naar het 'eindpunt' ongeveer drie uur in beslag  neemt. Daarna heeft u ook drie uur nodig om terug te keren (of meer, onder andere afhankelijk van dat 'iets beters').

De kinderen kunnen zich daarna uitleven in de naast De Kleine Betuwe gelegen speeltuin, waar o.a. een heuse vlucht gemaakt kan worden met  vliegtuig 'De Pelikaan'

Tot de gemeente Vlist behoort onder meer het buurtschap Bonrepas. Bonrepasmolen, gebouwd in 1600
Volgens Catharina van Groningen, in het boek 'De Krimpenerwaard'  (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1996) dateert de oudste vermelding  van de naam Bonrepas uit 1254. De spelling is de afgelopen eeuwen niet veranderd.
Naar verluidt is deze naam te danken aan het feit dat ene Lodewijk hier een bon repas (goede maaltijd) kreeg aangeboden.
In die tijd was het  nuttigen van een behoorlijk maal kennelijk zo bijzonder dat er een heel  buurtschap naar genoemd werd !
Een andere versie is dat de Graaf van Blois  uit geldgebrek zijn bezittingen langs dat deel van de Vlist verkocht voor net voldoende geld om een feeestmaaltijd van aan te richten...

Gezien vanaf Schoonhoven, staat aan het begin van de Bonrepas  (of Boenderpas, zoals het in de volksmond vaak wordt genoemd) een fraai  gerestaureerde wipmolen, die dateert uit het jaar 1600 (de Slag bij Nieuwpoort, weet u nog?). Deze molen was bestemd voor het bemalen van de polders  Noord-Zevender en Bonrepas.
De
Bonrepas-molen is de oudste molen van de Krimpenerwaard. Molenaar Jan van  Rijswijk heeft hierover een eigen site op het web.

Molen 'de Bachtenaar', gezien vanaf de West-Vlisterdijk 

 

 

 

 

 

Molen De Bachtenaar, gezien vanaf de  West-Vlisterdijk

Van later datum is een andere wipmolen, de Bachtenaar . Die staat  enkele kilometers meer westelijk, op een paar honderd meters vanaf de Vlist op  grondgebied van de huidige gemeente Bergambacht. Deze molen is gebouwd in 1714 en was oorspronkelijk bestemd voor het bemalen van de  polder Bergambacht op de Vlistboezem. Gezien vanaf de West-Vlisterdijk geeft  deze molen de gelegenheid tot het maken van een klassiek-Hollandse  foto.

Deze molens maakten in het verleden deel uit van de
Molengang Vlist , een serie  windmolens, die ervoor zorgden dat de inwoners van het oostelijk deel van de Krimpenerwaard droge voeten hielden.

Een aantal andere molens waren de z.g. Haastrechtse molens, behorende tot de polder Bergamcht. Van deze molens is alleen de onderbouw overgebleven van de '
Molen van Hol'.

Als u in Vlist bent, bezoekt u dan de
kaasboerderij van de familie Van  Diemen aan de Oost Vlisterdijk 17. Hier heeft u keus uit vele soorten ambachtelijk bereide kaas.(We rekenen later wel af, Greet).

West-Vlisterdijk 17-18, VlistEen van de zaken waarmee de gemeente Vlist  en het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard zich thans bezighouden, is de  voorbereiding van de aanleg van een fietspad, dat de Oost-Vlisterdijk moet  verlengen tot aan Haastrecht. Voor met name scholieren zal dit een welkome  verbetering van de soms zeer gevaarlijke verkeerssituatie langs de West-Vlisterdijk vormen.

Mocht u meer foto's van Vlist willen zien, dan  kunt u bladeren door het
Fotoboek Vlist.

 

 

 

 

 

 

Boerderij bij de  Vrouwenbrug

 


Voor de liefhebbers: op de onderliggende pagina vindt u enkele luchtfoto's van Vlist.

Dichter Henk Kooijman schreef jaren geleden een mooi gedicht over de Vlist:
ode aan de vlist.
Wist u overigens dat de gemeente Vlist een eigen
volkslied heeft?

De
regionale radio- en televisiezender RTV-West verzorgt op internet een pagina met nieuws uit de gemeente Vlist.

Tot slot wijs ik u graag op de homepages van twee -voor mij heel belangrijke- inwoners van Vlist:
Rik en Inge.