Wipwatermolen De Bachtenaar

Deze molen werd waarschijnlijk gebouwd in het jaar 1714. De eerste molen die op deze plaats stond, werd gebouwd in 1487.
De oorspronkelijke bestemming van deze molen was het bemalen van de polder Bergambacht op de Vlistboezem. Deze polder werd -tot de in gebruikname van een mechanisch gemaal in 1926- tevens bemalen op de Lek door twee ondermolens en één bovenmolen. Tot 1917 kon bovendien nog een bovenste molen worden ingeschakeld.

Tot 1879 maakte de Bachtenaar deel uit van een gang van molens, die uitmaalden op de Hollandse IJssel. In dat jaar werd het stoomschepradgemaal 'P.J. Smits' in gebruik genomen. Dit gebouw, aan de Hoogstraat 133 te Haastrecht draagt nu de naam 'Aletta'.

Langs de Vlist bij Haastrecht (Oost Vlisterdijk 1) is nog het restant aanwezig van de z.g.
Zesde Molen. Langs de Bilwijkerweg, vanaf de Vlist, richting Stolwijk, is nog de onderbouw te zien van een andere molen van die molengang, de z.g. Molen van Hol.

Tot mei 1939 werd door de Bachtenaar het water uit een gebied met een oppervlakte van zo'n 2570 hectare opgevoerd tot een hoogte van tussen de 1 meter en 1.30 meter.

Tussen mei 1939 en 1941 heeft de molen niet gefunctioneerd. In 1941 werd hij weer in gebruik gesteld, als gevolg van brandstofschaarste. Deze periode van activiteit duurde tot 1946.

Eigenaar van de Bachtenaar was van 1961 tot 1967 de gemeente Bergambacht. In 1963 en 1964 werd een restauratie uitgevoerd, waarna de molen weer in redelijke staat verkeerde. Hierna volgde weer een periode van matig onderhoud. In 1967 werd de molen gekocht door de huidige eigenaars, Herman en Esther Oskam die de restauratie opnieuw ter hand namen. De molen moest het een aantal jaren zonder wieken doen, maar staat er tegenwoordig weer prima bij.

Voor de liefhebbers: technische bijzonderheden van molen de Bachtenaar.
 

Bronnen:
De molens van Zuid -Holland, een uitgave van het provinciaal bestuur van Zuid Holland uit 1980

De Krimpenerwaard, door Catharina L. van Groningen, een uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist