Molen Den Arend

Korenmolen Den Arend is een molen van het type ronde bakstenen bovenkruier met stelling. Hij werd gebouwd in 1869. De timmerlieden Van der Straaten en de metselaar Van den Oever kregen de bouwopdracht. De fundering kwam te rusten op 66 heipalen van ruim 14 meter lang, aan elkaar gehecht met dubbele kruigen of kloosterhouten.
In de molen werden vijf hele- en twee halve zolders aangebracht met nog een zolder in de kap. Er waren twee maalzolders, met in totaal 4 koppels maalstenen, waarop verschillende granen gemalen konden worden

Den Arend was tot kort voor de Tweede Wereldoorlog in gebruik als windkorenmolen.

De molen werd in 1954 aangekocht door de gemeente Bergambacht.
In 1955 vond een volledige restauratie plaats.

Eigenaar is thans een in Bergambacht gevestigd bouw- en aannemingsbedrijf.


Vrijwillig molenaar is momenteel Cees Roeleveld.

Aan de noordzijde van de molen bevindt zich een gevelsteen met het opschrift:

DE EERSTE STEENEN ZIJN
GELEGEN DOOR
Jan Cornelis. Jacob
GERRIT SPRUYTENBURG Jz
6 NOV. 1868