De Krimpenerwaard Actueel

Op deze bladzijde vindt u informatie over actuele gebeurtenissen in de Krimpenerwaard.
Denkt u daarbij onder meer aan:

*
Actueel nieuws van enig belang

* Schaatstochten op natuurijs  (hoezo, actueel?)

   In vorstperiodes, vindt u op deze plek actuele informatie over de schaatsmogelijkheden in
   de Krimpenerwaard.

* Hoog-waterstand van rivieren als de Lek en de Hollandse IJssel